Proff

Heklatech AB

Org.nr559078-4533
AdressAmalia jönssons gata 19, 421 31 Västra Frölunda

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 0822 0521 8311 282788
Avskrivningar och nedskrivningar−18−15−27−27−27
Summa rörelsekostnader−1 670−1 712−1 814−1 212−692
Rörelseresultat efter avskrivningar412340166997
Finansiella intäkter10010
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto412340166897
Resultat före skatt309257337356
Skatt på årets resultat−64−53−7−16−12
Årets resultat245204265744

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar876523057
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar876523057
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar2415093744170
Kassa och bank1 11434815986227
Summa omsättningstillgångar1 3881 140976574292
Summa tillgångar1 4751 204978604349
Summa fritt eget kapital708463259233176
Summa eget kapital758513309283226
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder0425019
Summa kortfristiga skulder49657363426866
Summa eget kapital och skulder1 4751 204978604349
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Heklatech AB

Org.nr 559078-4533

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter