Proff
Proff

Hellzephyr Musik AB

Org.nr559219-8260
AdressFrelins gränd 18, 794 30 Orsa

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-12
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-25

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

LÖNER

2022-122021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 783

1 731

1 444

Avskrivningar och nedskrivningar

−50

−50

−46

Summa rörelsekostnader

−1 841

−1 687

−1 393

Rörelseresultat efter avskrivningar

−58

44

51

Utdelningar

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−46

−47

−48

Resultat efter finansiella tillgångar

−104

−3

2

Resultat före skatt

−104

−3

2

Skatt på årets resultat

0

0

−1

Årets resultat

−104

−3

1

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

354

404

454

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

354

404

454

Färdiga varor och handelsvaror

528

716

808

Kundfordringar

72

18

28

Kassa och bank

14

13

5

Summa omsättningstillgångar

653

797

884

Summa tillgångar

1 007

1 201

1 339

Summa fritt eget kapital

−106

−2

1

Summa eget kapital

−56

48

51

Summa avsättningar

0

0

0

Summa långfristiga skulder

718

821

1 021

Leverantörsskulder

175

178

141

Summa kortfristiga skulder

345

332

267

Summa eget kapital och skulder

1 007

1 201

1 339

Ladda ner gratis årsredovisning

Hellzephyr Musik AB

Org.nr 559219-8260

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter