Proff
Proff

Holms Eftr. Rostfria Förvaltning AB

Org.nr556871-2466
AdressMAKADAMGATAN 6, 254 64 Helsingborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdatum

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

2017-07-01

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

LÖNER

2022-062021-062020-062019-062018-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

0

Löner övriga

0

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-062021-062020-062019-062018-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

0

0

0

0

0

Rörelseresultat efter avskrivningar

0

0

0

0

0

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

800

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−124

−165

−205

−243

−280

Resultat efter finansiella tillgångar

−124

−165

−205

557

−280

Resultat före skatt

0

555

−205

800

0

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

0

555

−205

800

0

BALANSRÄKNING

2022-062021-062020-062019-062018-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Summa anläggningstillgångar

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

0

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa tillgångar

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Summa fritt eget kapital

781

780

226

800

0

Summa eget kapital

2 581

2 580

2 026

2 600

1 800

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

12 362

12 420

12 974

12 400

12 920

Leverantörsskulder

0

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

57

0

0

0

280

Summa eget kapital och skulder

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Ladda ner gratis årsredovisning

Holms Eftr. Rostfria Förvaltning AB

Org.nr 556871-2466

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter