Proff

Inzane Kosttillskott AB

Org.nr559026-2191
AdressStorgatan 7, 151 72 Södertälje

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0000-
Löner övriga0000-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning029572549819
Avskrivningar och nedskrivningar00−15−20−20
Summa rörelsekostnader−38−75−384−622−882
Rörelseresultat efter avskrivningar−38−46188−72−63
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0002980
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar−38−46188226−63
Resultat före skatt−38−46188226−63
Skatt på årets resultat−313−790
Årets resultat−41−33181235−63

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0001535
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar4174174171717
Summa anläggningstillgångar4174174173252
Färdiga varor och handelsvaror000127215
Kundfordringar00034
Kassa och bank416413032
Summa omsättningstillgångar221474290427
Summa tillgångar439431491322479
Summa fritt eget kapital290331365184−11
Summa eget kapital34038141523439
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder98507788441
Summa eget kapital och skulder439431491322479
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Inzane Kosttillskott AB

Org.nr 559026-2191

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter