Proff
Proff

Irebro Byggservice AB

Org.nr556724-4966
AdressGottorpsgatan 15, 58273 LINKÖPING
Välkommen! Irebro Byggservice AB är Din kompletta byggpartner i Linköping med omnejd! Vi utför alla typer av byggarbeten åt både privatpersoner och företag – allt från små reparationer och renoveringar till totalentreprenader av nybyggnationer och omfattande tillbyggnationer. Under de 20 år vi nu funnits i branschen har vi skaffat oss många nöjda kunder och ett gott rykte som ett pålitligt och kunnigt byggföretag. Välkomna att kontakta oss för offert eller om Ni vill diskutera det Ni vill ha utfört!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

6 785

9 481

9 704

4 535

4 361

Avskrivningar och nedskrivningar

−26

−26

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−6 715

−8 761

−9 627

−4 430

−4 362

Rörelseresultat efter avskrivningar

70

720

77

105

−1

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−5

−25

−70

−44

−11

Resultat efter finansiella tillgångar

65

695

7

62

−11

Resultat före skatt

66

695

7

62

15

Skatt på årets resultat

−17

−158

−7

−16

−7

Årets resultat

49

537

0

46

8

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

79

106

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

79

106

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

323

278

316

306

310

Kundfordringar

492

286

1 709

220

548

Kassa och bank

177

962

622

232

0

Summa omsättningstillgångar

2 170

1 717

3 632

1 333

1 401

Summa tillgångar

2 250

1 823

3 632

1 333

1 401

Summa fritt eget kapital

616

567

355

385

339

Summa eget kapital

716

667

455

485

439

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

703

252

1 942

204

522

Summa kortfristiga skulder

1 534

1 156

3 176

848

962

Summa eget kapital och skulder

2 250

1 823

3 632

1 333

1 401

Ladda ner gratis årsredovisning

Irebro Byggservice AB

Org.nr 556724-4966

Profile-7013988

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter