Proff

Karlstad Airport AB

Org.nr556804-6535
AdressVåldalen 570, 655 91 Karlstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 4211 2751 3141 3071 273
Löner övriga13 55115 56314 85115 63615 288
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning30 27921 42121 84626 74340 606
Avskrivningar och nedskrivningar−11 204−10 022−6 412−4 763−4 019
Summa rörelsekostnader−60 373−53 677−49 862−60 896−72 079
Rörelseresultat efter avskrivningar−30 093−32 256−28 017−34 153−31 472
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−2 414−1 593−1 246−471−109
Resultat efter finansnetto−32 507−33 849−29 263−34 625−31 580
Resultat före skatt409−4533 284−1 388−1 348
Skatt på årets resultat00−23700
Årets resultat409−4533 047−1 388−1 348

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar6 1697 2167 2246 526357
Materiella anläggningstillgångar142 009144 735129 69669 78837 501
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar148 178151 951136 91976 31537 857
Färdiga varor och handelsvaror1 7331 7411 4061 4871 073
Kundfordringar3 9221 9859492 5042 934
Kassa och bank57777
Summa omsättningstillgångar42 24542 60541 61545 96943 578
Summa tillgångar190 423194 556178 534122 28481 436
Summa fritt eget kapital52 07350 91251 65548 22755 873
Summa eget kapital57 53657 12757 58154 53455 923
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder3 7725 8153 1588 8675 647
Summa kortfristiga skulder132 887137 428120 95367 74925 513
Summa eget kapital och skulder190 423194 556178 534122 28481 436
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Karlstad Airport AB

Org.nr 556804-6535

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter