Proff

Klurik Press AB

Org.nr556318-1808
AdressBefälsgatan 6, 212 33 Malmö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning304050600

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning7048851 024985960
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−640−754−1 069−901−997
Rörelseresultat efter avskrivningar64132−4483−37
Finansiella intäkter130000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto77132−4583−37
Resultat före skatt92971211679
Skatt på årets resultat−21−21−5−26−19
Årets resultat717679060

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar431007010080
Kassa och bank551757821884902
Summa omsättningstillgångar1 2641 5201 5641 6441 570
Summa tillgångar1 2641 5201 5641 6441 570
Summa fritt eget kapital930899872925835
Summa eget kapital1 0501 0199921 045955
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder10602
Summa kortfristiga skulder104376481451434
Summa eget kapital och skulder1 2641 5201 5641 6441 570
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Klurik Press AB

Org.nr 556318-1808

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter