Proff

Kul På Österlen AB

Org.nr559074-5278
AdressYngve östbergs väg 1, 272 31 Simrishamn

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---00
Löner övriga---00

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning300000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−123−2000
Rörelseresultat efter avskrivningar−93−2000
Utdelningar250180000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter−2 5578 142000
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar−2 7348 140000
Resultat före skatt−2 7338 140000
Skatt på årets resultat−20000
Årets resultat−2 7358 140000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar5100000
Finansiella anläggningstillgångar2 3457 642000
Summa anläggningstillgångar2 8557 642000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar3800--
Kassa och bank2 393507505050
Summa omsättningstillgångar2 492548505050
Summa tillgångar5 3478 190505050
Summa fritt eget kapital5 2258 140000
Summa eget kapital5 2758 190505050
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1100--
Summa kortfristiga skulder720000
Summa eget kapital och skulder5 3478 190505050
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kul På Österlen AB

Org.nr 559074-5278

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter