Proff

Kvarnfallet Mölndal Aktiebolag

Org.nr556602-0854
AdressGöteborgsvägen 11 -17, 431 30 Mölndal

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD6341 1928 82011551
Löner övriga00121 898360

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning137134139558139
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−2 228−2 962−2 046−1 534−894
Rörelseresultat efter avskrivningar−2 091−2 828−1 907−976−755
Utdelningar7 2007 5846 0746 4006 300
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter3 6193 9644 1057 51719 272
Räntekostnader och liknande resultatposter−27 981−26 243−28 012−28 055−31 138
Resultat efter finansiella tillgångar−26 453−25 107−25 814−21 514−20 349
Resultat före skatt14 05712 2938 31619 94210 197
Skatt på årets resultat−6 612−4 670−4 938−13 520−95
Årets resultat7 4457 6233 3786 42210 102

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar1 389 4351 370 4351 651 4351 632 0651 610 234
Summa anläggningstillgångar1 389 4351 370 4351 651 4351 632 0651 610 234
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank7 72814 13019 52222 74248 552
Summa omsättningstillgångar62 827365 34177 74081 693102 840
Summa tillgångar1 452 2621 735 7761 729 1751 713 7581 713 074
Summa fritt eget kapital318 429318 569317 020320 042319 920
Summa eget kapital322 629322 769321 220324 242324 120
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 020 000906 0001 406 0001 076 000776 000
Leverantörsskulder000085
Summa kortfristiga skulder104 533501 9071 955311 786604 674
Summa eget kapital och skulder1 452 2621 735 7761 729 1751 713 7581 713 074
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kvarnfallet Mölndal Aktiebolag

Org.nr 556602-0854

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter