Proff

Lendo AB

Org.nr556515-1627
AdressVästra Järnvägsgatan 21, 111 64 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 9661 4664 8791 8791 890
Löner övriga88 17063 30151 65242 55430 328
Föreslagen utdelning0000100 008

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning872 697713 6801 397 144695 440619 860
Avskrivningar och nedskrivningar−300−177−10 887−10 245−4 356
Summa rörelsekostnader−730 532−569 801−499 968−493 061−378 407
Rörelseresultat efter avskrivningar142 165143 879904 774221 597258 661
Finansiella intäkter−71 5241 7772 0466822 505
Finansiella kostnader−880−555−1 375−380−604
Resultat efter finansnetto69 761145 101905 445221 899260 562
Resultat före skatt52 377−63544 3418 94913 005
Skatt på årets resultat−28 112−273−116 646−2 128−3 135
Årets resultat24 265−336427 6956 8219 870

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00033 80324 801
Materiella anläggningstillgångar8071 1066808570
Finansiella anläggningstillgångar11 89386 67778 12854 35533 227
Summa anläggningstillgångar12 70087 78378 80889 01558 028
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar2 9701 2931 39954 09038 303
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar419 180757 134805 970204 760367 349
Summa tillgångar431 880844 917884 778293 775425 377
Summa fritt eget kapital110 949460 705461 04118102 921
Summa eget kapital111 153460 909461 24533 550126 738
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder150164583305151
Leverantörsskulder9 91621 32015 78118 63815 212
Summa kortfristiga skulder320 577202 040241 146259 920298 488
Summa eget kapital och skulder431 880844 917884 778293 775425 377
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lendo AB

Org.nr 556515-1627

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter