Proff
Proff

Lexian AB

Org.nr559061-1231
AdressAnna whitlocks gata 5, 113 66 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

0

0

0

0

Löner övriga

-

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

8 380

9 675

3 584

5

5

Avskrivningar och nedskrivningar

−9

−6

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−7 249

−8 643

−3 170

−201

−227

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 132

1 032

415

−195

−223

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−2

−1

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

1 132

1 031

415

−195

−223

Resultat före skatt

1 132

1 031

415

−195

−223

Skatt på årets resultat

−234

−186

0

0

0

Årets resultat

898

845

415

−195

−223

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

30

39

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

11

Summa anläggningstillgångar

30

39

0

0

11

Färdiga varor och handelsvaror

2 400

3 000

1 245

680

120

Kundfordringar

280

184

26

0

0

Kassa och bank

4 015

2 873

1 592

120

378

Summa omsättningstillgångar

6 787

6 133

2 931

845

643

Summa tillgångar

6 817

6 172

2 931

845

653

Summa fritt eget kapital

2 390

1 492

647

233

428

Summa eget kapital

2 440

1 542

697

283

478

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

175

Leverantörsskulder

1 563

1 749

1 109

0

1

Summa kortfristiga skulder

4 377

4 630

2 234

562

1

Summa eget kapital och skulder

6 817

6 172

2 931

845

653

Ladda ner gratis årsredovisning

Lexian AB

Org.nr 559061-1231

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter