Proff

Lidköping Energi

Org.nr556188-7125
AdressSjöhagsg. 8, 531 40 Lidköping

Värmeverket producerar och levererar fjärrvärme i Lidköpings tätort samt förbränner avfall på entreprenad åt Lidköpings kommun.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 1372 3881 0182871 180
Löner övriga31 12432 63931 57729 13426 278
Föreslagen utdelning50050050

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning312 323269 639242 804257 506264 957
Avskrivningar och nedskrivningar−72 263−54 397−55 756−57 711−61 023
Summa rörelsekostnader−305 182−271 515−215 024−227 453−233 853
Rörelseresultat efter avskrivningar7 141−1 87627 78030 05331 104
Finansiella intäkter4847324345
Finansiella kostnader−6 932−4 983−4 749−6 153−7 216
Resultat efter finansnetto257−6 81223 06323 94323 933
Resultat före skatt20 257785134333
Skatt på årets resultat5 390−10−445−11−16
Årets resultat25 64768683217

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar751 705771 480531 679491 682540 520
Finansiella anläggningstillgångar7 5122 1682 2092525
Summa anläggningstillgångar759 217773 648533 888491 707540 545
Färdiga varor och handelsvaror39 47922 16054 15520 37920 358
Kundfordringar54 33871 68655 80568 41971 535
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar114 32196 844120 86089 26493 310
Summa tillgångar873 538870 492654 748580 971633 855
Summa fritt eget kapital28 0742 4272 4102 3912 409
Summa eget kapital42 73617 08917 07217 05317 071
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00402402 524483 131
Leverantörsskulder26 36258 84966 03319 90914 873
Summa kortfristiga skulder729 153731 754508 73555 40551 564
Summa eget kapital och skulder873 538870 492654 748580 971633 855
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lidköping Energi

Org.nr 556188-7125

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-6970364

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter