Proff

Lindalens Trädgård AB

Org.nr559172-1476
AdressJohan skyttes väg 311, 125 34 Älvsjö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2018-09-19

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0-0
Löner övriga-0-0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 6761 6662 5531 880
Avskrivningar och nedskrivningar0000
Summa rörelsekostnader−2 651−1 662−2 000−1 626
Rörelseresultat efter avskrivningar244553254
Föreslagen utdelning003320
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter8000
Räntekostnader och liknande resultatposter−1−100
Resultat efter finansiella tillgångar313553253
Resultat före skatt312415190
Skatt på årets resultat−6−1−90−42
Årets resultat251325148

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0000
Materiella anläggningstillgångar0000
Finansiella anläggningstillgångar0000
Summa anläggningstillgångar0000
Färdiga varor och handelsvaror0000
Kundfordringar1059327266
Kassa och bank230438855254
Summa omsättningstillgångar494531883523
Summa tillgångar494531883523
Summa fritt eget kapital168143473148
Summa eget kapital218193523198
Summa avsättningar0000
Summa långfristiga skulder0000
Leverantörsskulder473412215
Summa kortfristiga skulder75136158261
Summa eget kapital och skulder494531883523
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lindalens Trädgård AB

Org.nr 559172-1476

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter