Proff

Linderir 5 AB

Org.nr559134-7496
AdressTorsgatan 21, 113 21 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2017-11-21

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00-00
Löner övriga00-00
Föreslagen utdelning00184177346

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader0−17−13−13−17
Rörelseresultat efter avskrivningar0−17−13−13−17
Finansiella intäkter431084 4751 75511 725
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto43914 4621 74211 707
Resultat före skatt43914 4621 74211 707
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat43914 4621 74211 707

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar45 95932 6944 2115 2555 474
Summa anläggningstillgångar45 95932 6944 2115 2555 474
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank715710 7375 8623 563
Summa omsättningstillgångar716413 2437 9146 298
Summa tillgångar45 96632 85717 45413 17011 773
Summa fritt eget kapital17 33817 29617 38913 10411 707
Summa eget kapital17 38817 34617 43913 15411 757
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder28 57715 511151615
Summa eget kapital och skulder45 96632 85717 45413 17011 773
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Linderir 5 AB

Org.nr 559134-7496

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter