Proff
Proff

Måleriservice Mm i Trollhättan AB

Org.nr556623-1626
AdressKardanvägen 100, 461 38 Trollhättan

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

4 897

4 103

3 945

4 293

4 708

Avskrivningar och nedskrivningar

−26

−29

−29

−17

−8

Summa rörelsekostnader

−4 571

−3 878

−3 876

−4 164

−4 490

Rörelseresultat efter avskrivningar

326

225

69

129

218

Utdelningar

200

0

0

100

170

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−5

−5

−5

−4

−3

Resultat efter finansiella tillgångar

320

219

63

125

214

Resultat före skatt

320

220

63

125

214

Skatt på årets resultat

−72

−50

−17

−35

−54

Årets resultat

248

170

46

90

160

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

37

63

92

121

49

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

37

63

92

121

49

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

596

447

522

469

495

Kassa och bank

398

175

61

134

417

Summa omsättningstillgångar

1 059

725

651

761

1 031

Summa tillgångar

1 095

788

743

882

1 081

Summa fritt eget kapital

321

223

53

107

187

Summa eget kapital

441

343

173

227

307

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

33

125

90

60

86

Summa kortfristiga skulder

654

445

570

654

774

Summa eget kapital och skulder

1 095

788

743

882

1 081

Ladda ner gratis årsredovisning

Måleriservice Mm i Trollhättan AB

Org.nr 556623-1626

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter