Proff
Proff

Maggan Holding AB

Org.nr559056-8514
AdressFLINTYXEGATAN 7, 213 76 Malmö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

2017-07-01

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

0

Löner övriga

0

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−3

−3

−3

−2

−3

Rörelseresultat efter avskrivningar

−3

−3

−3

−2

−3

Utdelningar

0

1 600

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

6 000

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

−3

−3

−3

−2

5 997

Resultat före skatt

−3

−3

−3

−2

5 997

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

−3

−3

−3

−2

5 997

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

7 829

875

875

875

875

Summa anläggningstillgångar

7 829

875

875

875

875

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

562

2 166

2 169

4 372

674

Summa omsättningstillgångar

562

2 166

2 169

4 372

6 674

Summa tillgångar

8 391

3 041

3 044

5 247

7 549

Summa fritt eget kapital

1 387

2 991

2 994

5 197

7 499

Summa eget kapital

1 437

3 041

3 044

5 247

7 549

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

3 500

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

3 454

0

0

0

0

Summa eget kapital och skulder

8 391

3 041

3 044

5 247

7 549

Ladda ner gratis årsredovisning

Maggan Holding AB

Org.nr 559056-8514

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter