Proff
Proff

Mikab Vvs-Konsult AB

Org.nr556745-5554
AdressRadiovägen 2 -E, 135 48 Tyresö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

3 027

2 843

3 396

3 963

5 135

Avskrivningar och nedskrivningar

−9

−10

−14

−13

−32

Summa rörelsekostnader

−3 072

−2 592

−2 897

−3 402

−3 704

Rörelseresultat efter avskrivningar

−45

251

499

561

1 431

Utdelningar

300

0

0

300

300

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

26

38

3

86

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

−2

−21

Resultat efter finansiella tillgångar

−46

276

537

562

1 496

Resultat före skatt

−46

276

537

561

1 496

Skatt på årets resultat

−25

−92

−151

−167

−369

Årets resultat

−71

184

386

394

1 127

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

17

26

35

49

118

Finansiella anläggningstillgångar

3 610

3 490

2 920

3 340

3 220

Summa anläggningstillgångar

3 626

3 515

2 955

3 388

3 337

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

422

888

1 213

553

746

Kassa och bank

2 704

2 225

2 129

2 240

2 588

Summa omsättningstillgångar

3 418

3 333

3 727

3 171

3 451

Summa tillgångar

7 045

6 848

6 682

6 560

6 788

Summa fritt eget kapital

4 462

4 533

4 349

4 263

4 169

Summa eget kapital

4 562

4 633

4 449

4 363

4 269

Summa avsättningar

1 833

1 684

1 535

1 373

1 224

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

65

13

0

97

130

Summa kortfristiga skulder

650

532

698

823

1 295

Summa eget kapital och skulder

7 045

6 848

6 682

6 560

6 788

Ladda ner gratis årsredovisning

Mikab Vvs-Konsult AB

Org.nr 556745-5554

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter