Proff
Proff

Mindme Studios AB

Org.nr556848-6483
AdressBerga Backe 4, 18253 Danderyd

Här finner du med diagnos inom autismspektrat eller intellektuell funktionsnedsättning sysselsättning, vägar till arbete och en möjlighet att träffa andra i samma ålder för att umgås. Vårt uppdrag är utifrån LSS och allas rätt att delta i samhället på lika villkor. Vi arbetar med trädgård / odling för att vara utomhus och med digitala media / IT för att utveckla färdigheter och ha roligt.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

13 773

11 871

10 334

9 432

8 396

Avskrivningar och nedskrivningar

−172

−144

−150

−149

−175

Summa rörelsekostnader

−10 383

−9 933

−7 857

−7 468

−6 801

Rörelseresultat efter avskrivningar

3 391

1 936

2 476

1 964

1 593

Utdelningar

0

1 550

0

462

440

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−7

−5

−1

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

3 385

1 931

2 475

1 964

1 593

Resultat före skatt

3 385

1 932

2 475

1 963

1 593

Skatt på årets resultat

−699

−421

−551

−433

−352

Årets resultat

2 686

1 511

1 924

1 530

1 241

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

624

687

179

278

402

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

96

96

96

Summa anläggningstillgångar

624

687

275

374

498

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

1 701

1 293

949

1 127

1 015

Kassa och bank

1 149

801

1 292

811

281

Summa omsättningstillgångar

3 828

2 886

2 835

2 476

2 064

Summa tillgångar

4 452

3 573

3 110

2 850

2 562

Summa fritt eget kapital

2 774

1 638

1 924

1 532

1 242

Summa eget kapital

2 824

1 688

1 974

1 582

1 292

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

402

0

0

0

Leverantörsskulder

707

527

380

462

389

Summa kortfristiga skulder

1 628

1 483

1 136

1 268

1 270

Summa eget kapital och skulder

4 452

3 573

3 110

2 850

2 562

Ladda ner gratis årsredovisning

Mindme Studios AB

Org.nr 556848-6483

Profile-7036733

Företagets länkar

Öppningstider

Måndag
8:30 - 16:00
Tisdag
8:30 - 21:00
Onsdag
8:30 - 20:00
Torsdag
8:30 - 16:00
Fredag
8:30 - 21:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter