Proff

Nordic Battery Power AB

Org.nr556531-9125
AdressNeongatan 10, 431 53 MÖLNDAL

Nordic Battery säljer batterier som används i eldrivna fordon och maskiner. Vi skapar lösningar som gör att kunderna optimerar sin batterianvändning med stora kostnadsbesparingar som följd. Batterier med hög kvalitet i kombination med den erfarenhet och kunskap som Nordic Battery besitter, har gjort att vi nått en mycket stark ställning i Norden inom nischen drivande (traktionära) batterier och batteriladdare.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-032022-032021-032020-032019-03
Startdatum

2022-04-01

2021-04-01

2020-04-01

2019-04-01

2018-04-01

Slutdatum

2023-03-31

2022-03-31

2021-03-31

2020-03-31

2019-03-31

LÖNER & UTDELNING

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0000-
Löner övriga0000-
Föreslagen utdelning008 00001 200

RESULTATRÄKNING

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning000072 766
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader0000−67 171
Rörelseresultat efter avskrivningar00005 595
Finansiella intäkter00007
Finansiella kostnader0000−17
Resultat efter finansnetto00005 585
Resultat före skatt00005 584
Skatt på årets resultat0000−1 245
Årets resultat00004 339

BALANSRÄKNING

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar1221228 1229 2820
Summa anläggningstillgångar1221228 1229 2820
Färdiga varor och handelsvaror00008 201
Kundfordringar000020 116
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar000032 229
Summa tillgångar1221228 1229 28232 229
Summa fritt eget kapital228 0028 0029 202
Summa eget kapital1221228 1228 1229 322
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder000019 273
Summa kortfristiga skulder0001 16022 907
Summa eget kapital och skulder1221228 1229 28232 229
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Nordic Battery Power AB

Org.nr 556531-9125

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7004699

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter