Proff

Northvolt Revolt AB

Org.nr559237-8060
AdressLugna Gatan 20, 721 36 Västerås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-21

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--0
Löner övriga--0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning67 92727 0910
Avskrivningar och nedskrivningar−6 524−5440
Summa rörelsekostnader−108 653−38 371−537
Rörelseresultat efter avskrivningar−40 726−11 279−537
Föreslagen utdelning000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter16 17600
Räntekostnader och liknande resultatposter−297−10−1
Resultat efter finansiella tillgångar−24 847−11 289−538
Resultat före skatt−24 847−11 289−538
Skatt på årets resultat000
Årets resultat−24 847−11 289−538

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000
Materiella anläggningstillgångar1 436 764177 6800
Finansiella anläggningstillgångar41 76311 146966
Summa anläggningstillgångar1 478 528188 826966
Färdiga varor och handelsvaror000
Kundfordringar24 5392 5910
Kassa och bank688 15552 565607
Summa omsättningstillgångar754 30962 823784
Summa tillgångar2 232 836251 6491 750
Summa fritt eget kapital1 828 024157 6421 202
Summa eget kapital1 828 049157 6671 227
Summa avsättningar1 70000
Summa långfristiga skulder000
Leverantörsskulder167 76618 776522
Summa kortfristiga skulder403 08893 981522
Summa eget kapital och skulder2 232 836251 6491 750
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Northvolt Revolt AB

Org.nr 559237-8060

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter