Proff
Proff

Nya Lundbergs Konditori AB

Org.nr556910-5900
AdressSjöbjörnsvägen 2, 117 67 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

10 707

10 568

10 546

10 034

9 033

Avskrivningar och nedskrivningar

−391

−340

−325

−265

−256

Summa rörelsekostnader

−10 729

−9 937

−10 329

−9 664

−8 377

Rörelseresultat efter avskrivningar

−22

631

217

370

656

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

1

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−33

−28

−61

−10

−41

Resultat efter finansiella tillgångar

−56

603

156

361

614

Resultat före skatt

63

483

123

263

455

Skatt på årets resultat

−19

−109

−32

−65

−106

Årets resultat

44

374

91

198

349

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

948

1 030

1 112

1 194

1 276

Materiella anläggningstillgångar

2 074

1 204

1 402

864

896

Finansiella anläggningstillgångar

202

125

125

125

125

Summa anläggningstillgångar

3 224

2 358

2 638

2 182

2 297

Färdiga varor och handelsvaror

107

94

68

50

71

Kundfordringar

140

92

136

243

203

Kassa och bank

401

790

272

1 014

184

Summa omsättningstillgångar

1 009

1 229

713

1 428

579

Summa tillgångar

4 233

3 587

3 351

3 611

2 876

Summa fritt eget kapital

818

1 374

1 000

909

711

Summa eget kapital

868

1 424

1 050

959

761

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

815

280

420

600

120

Leverantörsskulder

334

308

297

436

272

Summa kortfristiga skulder

2 075

1 289

1 406

1 610

1 651

Summa eget kapital och skulder

4 233

3 587

3 351

3 611

2 876

Ladda ner gratis årsredovisning

Nya Lundbergs Konditori AB

Org.nr 556910-5900

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter