Proff
Proff

Officerssalongen AB

Org.nr556780-2623
AdressYmervägen 3, 781 94 Borlänge

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

3 149

2 186

2 762

2 784

2 458

Avskrivningar och nedskrivningar

−2

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−2 851

−2 281

−2 750

−2 701

−2 507

Rörelseresultat efter avskrivningar

298

−96

12

84

−49

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

298

−96

12

84

−49

Resultat före skatt

218

−4

18

62

−13

Skatt på årets resultat

−45

0

−2

−14

0

Årets resultat

173

−4

16

48

−13

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

22

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

2

10

0

4

Summa anläggningstillgångar

22

2

10

0

4

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

73

31

31

44

18

Kassa och bank

1 045

733

877

794

699

Summa omsättningstillgångar

1 201

863

992

921

840

Summa tillgångar

1 223

865

1 002

921

844

Summa fritt eget kapital

403

229

234

218

170

Summa eget kapital

503

329

334

318

270

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

82

78

104

96

107

Summa kortfristiga skulder

631

526

568

496

489

Summa eget kapital och skulder

1 223

865

1 002

921

844

Ladda ner gratis årsredovisning

Officerssalongen AB

Org.nr 556780-2623

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter