Proff

P2 Projektpartner AB

Org.nr556993-3657
AdressKällvindsgatan 1, 602 40 Norrköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000
Föreslagen utdelning002 000083

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning49 74242 77755 1149 81416 565
Avskrivningar och nedskrivningar−60000
Summa rörelsekostnader−45 408−41 598−51 054−9 449−16 421
Rörelseresultat efter avskrivningar4 3351 1784 060365144
Finansiella intäkter1950000
Finansiella kostnader−11−5−9−1−1
Resultat efter finansnetto4 5181 1734 051364143
Resultat före skatt3 4102 2633 051364107
Skatt på årets resultat−937−470−654−79−24
Årets resultat2 4731 7932 39728583

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2430000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar2430000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar8 27919 3846 8681 6521 026
Kassa och bank9 9996 3404 2351 706324
Summa omsättningstillgångar18 59230 35215 7274 6891 925
Summa tillgångar18 61630 38215 7274 6891 925
Summa fritt eget kapital4 9492 4753 4331 03684
Summa eget kapital5 0502 5763 5341 137185
Summa avsättningar1 0980000
Summa långfristiga skulder7500000
Leverantörsskulder4 5607 7825 1371 630362
Summa kortfristiga skulder8 34725 54110 5382 8981 087
Summa eget kapital och skulder18 61630 38215 7274 6891 925
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

P2 Projektpartner AB

Org.nr 556993-3657

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter