Proff

Parkman i Sverige AB

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Org.nr556614-8853
AdressHörnåkersv. 12, 183 65 Täby

Parkman är ett svenskägt företag med stor erfarenhet från etablering och drift av stora och små parkeringsanläggningar samt garage. Vår affärsidé går ut på att skapa, utveckla och driva moderna, miljövänliga, serviceinriktade samt ekonomiskt lönsamma trafik- och parkeringskoncept för våra uppdragsgivare. Genom ett dotterbolag driver vi också SEBE Flygets Långtidsparkering AB vid Arlandastad, norr om Stockholm www.flygets.se.

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD225225113225225
Löner övriga31 45725 78227 30619 10817 493

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning429 975354 057284 185297 042261 511
Avskrivningar och nedskrivningar−3 256−3 459−2 848−2 858−2 662
Summa rörelsekostnader−404 760−327 124−276 027−284 564−249 852
Rörelseresultat efter avskrivningar25 21426 9338 15912 47711 658
Utdelningar14 95020 020002 990
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter521471 0255 1004 775
Räntekostnader och liknande resultatposter−1 000−578−541−590−438
Resultat efter finansiella tillgångar24 26626 5028 64416 98815 996
Resultat före skatt24 26626 5028 6449 5884 499
Skatt på årets resultat−5 014−5 474−1 653−9930
Årets resultat19 25221 0286 9918 5954 499

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar3 4121 8552 2011 8151 484
Materiella anläggningstillgångar8 2238 3458 3817 2996 747
Finansiella anläggningstillgångar52 155005 3005 300
Summa anläggningstillgångar63 79010 20010 58214 41413 530
Färdiga varor och handelsvaror6 4335 3694 9272 3743 699
Kundfordringar26 47519 75913 33518 69520 841
Kassa och bank29 55149 82233 43231 0818 423
Summa omsättningstillgångar73 82087 11364 79165 21245 309
Summa tillgångar137 61097 31275 37379 62658 840
Summa fritt eget kapital28 14628 91328 06621 47916 568
Summa eget kapital30 42431 19130 18323 19317 588
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder20 4580000
Leverantörsskulder18 39516 57015 87620 51818 608
Summa kortfristiga skulder86 72966 12145 19056 43341 251
Summa eget kapital och skulder137 61097 31275 37379 62658 840
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Parkman i Sverige AB

Org.nr 556614-8853

Profile-6963933

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter