Proff
Proff

Pizzeria Tiger AB

Org.nr556700-7306
AdressHookvägen, 567 32 Vaggeryd

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

5 374

5 186

5 370

5 074

5 114

Avskrivningar och nedskrivningar

−16

−15

−7

−22

−34

Summa rörelsekostnader

−4 312

−3 852

−4 114

−4 129

−3 984

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 062

1 334

1 256

945

1 130

Utdelningar

0

0

1 000

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

66

Räntekostnader och liknande resultatposter

−2

−1

−1

0

−2

Resultat efter finansiella tillgångar

1 059

1 332

1 256

945

1 194

Resultat före skatt

1 060

1 332

1 256

945

1 194

Skatt på årets resultat

−219

−275

−269

−203

−263

Årets resultat

841

1 057

987

742

931

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

40

56

27

35

20

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

40

56

27

35

20

Färdiga varor och handelsvaror

41

31

49

77

69

Kundfordringar

44

0

0

0

0

Kassa och bank

1 383

1 403

835

1 090

423

Summa omsättningstillgångar

2 703

1 905

1 668

4 673

3 948

Summa tillgångar

2 743

1 961

1 695

4 707

3 968

Summa fritt eget kapital

2 274

1 433

1 375

1 588

846

Summa eget kapital

2 374

1 533

1 475

1 688

946

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

76

78

51

116

42

Summa kortfristiga skulder

369

428

220

3 019

3 022

Summa eget kapital och skulder

2 743

1 961

1 695

4 707

3 968

Ladda ner gratis årsredovisning

Pizzeria Tiger AB

Org.nr 556700-7306

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter