Proff
Proff

Reco Port Aktiebolag

Org.nr556487-7172

RECO Port AB, beläget i Västergötland, tillverkar vikportar, skjutportar samt takskjutportar med snabba leveranser till återförsäljare och kunder över hela Skandinavien.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

98 183

81 106

81 066

103 771

102 568

Avskrivningar och nedskrivningar

−119

−175

−422

−670

−862

Summa rörelsekostnader

−84 813

−72 684

−73 471

−97 846

−101 041

Rörelseresultat efter avskrivningar

13 369

8 420

7 595

5 925

1 526

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

26

5

64

1

Räntekostnader och liknande resultatposter

−29

−8

−49

−115

−40

Resultat efter finansiella tillgångar

13 346

8 438

7 551

5 874

1 487

Resultat före skatt

949

948

925

838

−202

Skatt på årets resultat

−206

−206

−214

−214

0

Årets resultat

743

742

711

624

−202

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

693

359

851

1 233

1 800

Finansiella anläggningstillgångar

4

4

4

4

4

Summa anläggningstillgångar

697

363

855

1 237

1 804

Färdiga varor och handelsvaror

19 679

14 185

11 513

13 001

20 727

Kundfordringar

5 992

6 857

4 600

10 460

14 564

Kassa och bank

1

0

23

8

3

Summa omsättningstillgångar

36 642

30 145

25 267

28 070

40 853

Summa tillgångar

37 339

30 508

26 122

29 307

42 658

Summa fritt eget kapital

12 025

11 282

10 540

9 829

9 205

Summa eget kapital

12 265

11 522

10 780

10 069

9 445

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

7 630

7 055

4 371

4 346

6 891

Summa kortfristiga skulder

25 074

18 986

15 343

19 238

33 212

Summa eget kapital och skulder

37 339

30 508

26 122

29 307

42 658

Ladda ner gratis årsredovisning

Reco Port Aktiebolag

Org.nr 556487-7172

Profile-7005596

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter