Proff

Redovisning Oeste AB

Org.nr559411-6963
AdressBratteråsgatan 30 B, 417 62 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-12
Startdatum

2022-12-13

Slutdatum

2022-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-12
ValutakodSEK
Löner styrelse och VD-
Löner övriga-
Föreslagen utdelning0

RESULTATRÄKNING

2022-12
ValutakodSEK
Omsättning0
Avskrivningar och nedskrivningar0
Summa rörelsekostnader0
Rörelseresultat efter avskrivningar0
Finansiella intäkter0
Finansiella kostnader0
Resultat efter finansnetto0
Resultat före skatt0
Skatt på årets resultat0
Årets resultat0

BALANSRÄKNING

2022-12
ValutakodSEK
Immateriella anläggningstilgångar0
Materiella anläggningstillgångar0
Finansiella anläggningstillgångar0
Summa anläggningstillgångar0
Färdiga varor och handelsvaror0
Kundfordringar0
Kassa och bank25
Summa omsättningstillgångar25
Summa tillgångar25
Summa fritt eget kapital0
Summa eget kapital25
Summa avsättningar0
Summa långfristiga skulder0
Leverantörsskulder0
Summa kortfristiga skulder0
Summa eget kapital och skulder25
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Redovisning Oeste AB

Org.nr 559411-6963

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter