Proff
Proff

Restaurang Industrivägen 1 AB

Org.nr559175-5102
AdressIndustrivägen 1, 171 48 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2018-10-16

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Omsättning

2 850

2 385

1 609

Avskrivningar och nedskrivningar

−133

−133

−161

Summa rörelsekostnader

−2 752

−2 790

−2 094

Rörelseresultat efter avskrivningar

98

−405

−485

Utdelningar

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

−1

0

Resultat efter finansiella tillgångar

97

−406

−486

Resultat före skatt

97

−406

−486

Skatt på årets resultat

0

0

0

Årets resultat

97

−406

−486

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

904

1 037

1 170

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

904

1 037

1 170

Färdiga varor och handelsvaror

107

66

53

Kundfordringar

24

40

78

Kassa och bank

200

8

65

Summa omsättningstillgångar

417

170

274

Summa tillgångar

1 321

1 207

1 444

Summa fritt eget kapital

175

78

64

Summa eget kapital

225

128

114

Summa avsättningar

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

Leverantörsskulder

397

279

134

Summa kortfristiga skulder

1 096

1 079

1 330

Summa eget kapital och skulder

1 321

1 207

1 444

Ladda ner gratis årsredovisning

Restaurang Industrivägen 1 AB

Org.nr 559175-5102

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter