Proff

Rexcell Tissue & Airlaid AB

Org.nr556193-9769
AdressBruksv. 6, 666 40 Skåpafors
Del avDuni AB

Pappersbruket Rexcell är ett helägt dotterbolag till Duni AB. Vi har ett av de mest avancerade mjukpappersbruken i Europa för produktion av specialtissue. Produktionsenheten ligger i Skåpafors, Dalsland. Vårt företag startade 1874 med pappers- och massatillverkning. Sedan dess har vi utvecklat innovativa produkter och processer. Exempelvis producerade vi den första färgade servetten och vi var även först i Europa med kommersiell airlaid-teknologi.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 3771 1929291 4031 353
Löner övriga101 63394 14293 08597 717103 213

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 334 327845 873765 3071 091 6931 043 991
Avskrivningar och nedskrivningar−34 144−32 200−35 568−35 829−34 412
Summa rörelsekostnader−1 101 016−765 481−656 967−841 031−895 095
Rörelseresultat efter avskrivningar233 31180 392108 340250 662148 896
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter5 6680000
Räntekostnader och liknande resultatposter−502−394−1 184−962−741
Resultat efter finansiella tillgångar238 47779 998107 156249 700148 155
Resultat före skatt8 282−4 601−1 7053 794−7 187
Skatt på årets resultat−1 187924270−8531 481
Årets resultat7 095−3 677−1 4352 941−5 706

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar269 170275 045291 641302 617308 952
Finansiella anläggningstillgångar1 3892 5701 6461 3762 228
Summa anläggningstillgångar270 559277 615293 287303 993311 180
Färdiga varor och handelsvaror150 438106 58393 839103 421112 541
Kundfordringar21 05113 45825 74310 2358 182
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar400 369323 803242 614185 884211 912
Summa tillgångar670 928601 418535 901489 877523 092
Summa fritt eget kapital153 744146 649150 32571 76068 819
Summa eget kapital155 184148 089151 76573 20070 259
Summa avsättningar18 15317 23819 63320 46320 845
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder222 764165 771105 297149 410168 669
Summa kortfristiga skulder284 355224 419153 021194 310241 374
Summa eget kapital och skulder670 928601 418535 901489 877523 092
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Rexcell Tissue & Airlaid AB

Org.nr 556193-9769

Profile-7025987

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter