Proff

SC Long Distance Skiing AB

Org.nr556901-9044
AdressBruksgatan 36 Z, 263 39 Höganäs

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-00-0
Löner övriga-00-0

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning11 07918 35512 96213 03612 218
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−11 882−17 723−11 865−12 114−12 057
Rörelseresultat efter avskrivningar−8036311 097922161
Föreslagen utdelning001 50000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter10000
Räntekostnader och liknande resultatposter−1−1000
Resultat efter finansiella tillgångar−8036301 097922161
Resultat före skatt−1987911 117697161
Skatt på årets resultat0−169−243−152−37
Årets resultat−198622874545124

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar2751520039
Kassa och bank2 3431 4504 4502 0902 885
Summa omsättningstillgångar2 8532 3104 5792 5543 360
Summa tillgångar2 8532 3104 5792 5543 360
Summa fritt eget kapital1 0891 2862 1651 291745
Summa eget kapital1 1891 3862 2651 391845
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder28821228117232
Summa kortfristiga skulder1 6643191 5503781 955
Summa eget kapital och skulder2 8532 3104 5792 5543 360
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

SC Long Distance Skiing AB

Org.nr 556901-9044

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter