Proff
Proff

Skofabriken Kavat AB

Org.nr556736-4814
AdressRadiogatan 2, 692 71 Kumla

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

880

1 004

1 434

1 291

1 327

Löner övriga

10 467

11 723

11 055

11 532

11 850

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

95 102

103 025

130 189

126 779

117 406

Avskrivningar och nedskrivningar

−539

−654

−778

−840

−709

Summa rörelsekostnader

−94 365

−100 837

−128 693

−120 660

−108 306

Rörelseresultat efter avskrivningar

737

2 188

1 496

6 119

9 100

Utdelningar

0

0

0

0

3 300

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

742

2 285

2 879

2 624

1 908

Räntekostnader och liknande resultatposter

−57

−46

−166

−3 236

−1 563

Resultat efter finansiella tillgångar

753

1 500

1 738

5 508

9 446

Resultat före skatt

462

1 426

3 739

4 644

7 489

Skatt på årets resultat

−145

−554

−806

−1 105

−1 686

Årets resultat

317

872

2 933

3 539

5 803

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

1 957

1 847

1 578

1 337

1 797

Finansiella anläggningstillgångar

4 660

4 688

5 410

5 313

5 474

Summa anläggningstillgångar

6 616

6 535

6 988

6 650

7 271

Färdiga varor och handelsvaror

34 712

19 785

18 938

24 435

13 151

Kundfordringar

1 190

3 074

5 939

3 364

1 739

Kassa och bank

155

13 450

2 700

703

13 641

Summa omsättningstillgångar

41 346

39 945

32 267

32 601

29 439

Summa tillgångar

47 962

46 480

39 255

39 252

36 710

Summa fritt eget kapital

22 975

22 658

21 786

18 853

18 613

Summa eget kapital

23 375

23 058

22 186

19 253

19 013

Summa avsättningar

0

8

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

3 774

5 675

3 222

1 189

1 653

Summa kortfristiga skulder

16 707

15 736

9 375

10 204

8 555

Summa eget kapital och skulder

47 962

46 480

39 255

39 252

36 710

Ladda ner gratis årsredovisning

Skofabriken Kavat AB

Org.nr 556736-4814

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter