SLS Kyla Värme Energi AB

Org.nr 556560-6471
Butängsg. 6 D, 602 23 Norrköping

Ur Ledorden Miljö – Kvalité– Flexibilitet – Footprint har SLS under 20 år format en produktlinje som erbjuder allt från de enklaste till de mest avancerade lösningarna inom kyl- och värmepumpsindustrin. Våra SLS aggregat tillverkas med miljövänliga köldmedium som NH3 och CO² och det enda som sätter upp gränserna är fantasin. Varje aggregat och projekt är unikt och kräver sin ordning av prioriteringar och fokus vilket mynnar ut i en skräddarsydd leverans helt enligt kundens krav och målsättningar. Med tillverkningen förlagd i Norrköping, Sverige, möter man efterfrågan från världens alla hörn.

Rapporter

Ladda ner gratis årsredovisning

Senaste bokslut for SLS Kyla Värme Energi AB

#