Proff

Småfast AB

Org.nr556744-4913
AdressKaplansgatan 12, 285 33 Markaryd

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning528528524493480
Avskrivningar och nedskrivningar−240−219−219−216−209
Summa rörelsekostnader−517−441−403−372−401
Rörelseresultat efter avskrivningar118812112179
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−69−78−82−86−83
Resultat efter finansiella tillgångar−58103936−4
Resultat före skatt062190
Skatt på årets resultat0−1−5−20
Årets resultat051670

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2 8912 8853 1033 3223 418
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar2 8912 8853 1033 3223 418
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar55165030
Kassa och bank317958920
Summa omsättningstillgångar116279811078
Summa tillgångar3 0063 1643 1853 4293 426
Summa fritt eget kapital136136131115108
Summa eget kapital236236231215208
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder2 3652 3352 5752 8152 894
Leverantörsskulder18173844
Summa kortfristiga skulder375505294334285
Summa eget kapital och skulder3 0063 1643 1853 4293 426
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Småfast AB

Org.nr 556744-4913

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter