Proff

Sneakers Point AB

Org.nr556353-1416
AdressNorra Promenaden 63, 602 38 Norrköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--0--
Löner övriga--0--
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning613 40558 11360 82356 423
Avskrivningar och nedskrivningar0−388−1 632−1 473−1 598
Summa rörelsekostnader−61−23 807−69 360−66 343−68 482
Rörelseresultat efter avskrivningar−55−10 402−11 248−5 520−12 059
Finansiella intäkter5071715
Finansiella kostnader−75−115−83−103−179
Resultat efter finansnetto−125−10 517−11 324−5 606−12 223
Resultat före skatt596181128−8
Skatt på årets resultat−850−16−23−39
Årets resultat51118−55−47

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00281468655
Materiella anläggningstillgångar003 1943 6084 907
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar003 4754 0755 562
Färdiga varor och handelsvaror003 9473 9847 671
Kundfordringar00219283101
Kassa och bank0010715
Summa omsättningstillgångar97710 77117 02310 11422 392
Summa tillgångar97710 77120 49814 19027 954
Summa fritt eget kapital54029−2701611
Summa eget kapital660149131136131
Summa avsättningar00218174209
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder5371 2721 365753
Summa kortfristiga skulder31710 62119 76413 75927 059
Summa eget kapital och skulder97710 77120 49814 19027 954
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Sneakers Point AB

Org.nr 556353-1416

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter