Proff
Proff

Spångholmen Bed & Breakfast AB

Org.nr556951-1990
AdressVeta Tingsåker 1, 595 97 Mantorp

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

457

455

325

264

181

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−370

−413

−261

−236

−176

Rörelseresultat efter avskrivningar

87

42

64

28

5

Utdelningar

50

0

26

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

1

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

87

43

64

29

5

Resultat före skatt

60

33

47

29

5

Skatt på årets resultat

−13

−7

−10

−2

0

Årets resultat

47

26

37

27

5

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

31

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

31

0

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

57

48

56

5

26

Kassa och bank

148

188

129

78

40

Summa omsättningstillgångar

222

238

200

94

74

Summa tillgångar

253

238

200

94

74

Summa fritt eget kapital

56

34

41

3

−19

Summa eget kapital

106

84

91

53

31

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

1

2

3

12

10

Leverantörsskulder

37

44

73

21

26

Summa kortfristiga skulder

93

126

90

29

33

Summa eget kapital och skulder

253

238

200

94

74

Ladda ner gratis årsredovisning

Spångholmen Bed & Breakfast AB

Org.nr 556951-1990

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter