Proff

Spaljisten AB

Org.nr556190-7709
AdressÖ. Industriv. 6-8, 364 31 Åseda

Spaljisten grundades 1975 av Rolf och Anita Malmquist I Åseda som ligger i hjärtat av Småland. Den ursprungliga affärsidén var att producera fanerade lister till byggnads- och husindustrin. I början av 1980-talet gjordes den första investeringen i ommantlingsteknik och denna teknik har sedan dess varit en framgångsfaktor. Sedan mitten av 1980-talet har Spaljisten varit en leverantör till Ikea. Sortimentet består idag av både enstycksförpackade produkter och komplexa möbler.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 0742 9901 2401 3841 949
Löner övriga55 36451 07953 23254 55351 121

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning716 517542 364504 005571 196525 922
Avskrivningar och nedskrivningar−12 818−12 849−15 881−17 482−15 686
Summa rörelsekostnader−698 002−535 725−474 026−547 460−499 693
Rörelseresultat efter avskrivningar18 5156 63929 97923 73626 229
Föreslagen utdelning18 0000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter226119085 0292 800
Räntekostnader och liknande resultatposter−824−1 970−168−705−701
Resultat efter finansiella tillgångar-4 78829 811108 06028 328
Resultat före skatt25038835794 4812 451
Skatt på årets resultat−250−117−100−2 1600
Årets resultat-27125792 3212 451

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar163 898157 83895 97062 91167 673
Finansiella anläggningstillgångar1 2052 9842 6513 416988
Summa anläggningstillgångar165 103160 82298 62166 32768 661
Färdiga varor och handelsvaror87 80760 33232 87339 42734 372
Kundfordringar70 97855 65847 18531 03348 130
Kassa och bank3 1341 8514 6271 3485 176
Summa omsättningstillgångar195 339159 606154 363160 699127 837
Summa tillgångar360 442320 428252 984227 026196 498
Summa fritt eget kapital150 825150 072149 801129 64437 323
Summa eget kapital154 263153 510153 239133 08240 761
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder53 37547 0784 2004 8004 510
Leverantörsskulder60 09554 80836 75039 95532 757
Summa kortfristiga skulder89 78274 08759 19257 245118 102
Summa eget kapital och skulder360 442320 428252 984227 026196 498
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Spaljisten AB

Org.nr 556190-7709

Profile-6970530

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter