Proff

Stadium Solutions AB

Org.nr556531-8390
AdressNorra Promenaden 63, 602 38 Norrköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--0--
Löner övriga--0--
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning39 07531 75428 57223 16425 630
Avskrivningar och nedskrivningar−57−135−131−219−223
Summa rörelsekostnader−39 030−31 727−28 464−23 063−25 795
Rörelseresultat efter avskrivningar4527108101−165
Finansiella intäkter10061615
Finansiella kostnader−54−27−60−15
Resultat efter finansnetto00108117−165
Resultat före skatt54−31810
Skatt på årets resultat−12−30−8−11
Årets resultat42−610−1

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2178213312521
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar2178213312521
Färdiga varor och handelsvaror148162135152195
Kundfordringar110041225
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar3 5114 8915 2184 0473 291
Summa tillgångar3 5324 9695 4314 3593 812
Summa fritt eget kapital486121111
Summa eget kapital164122128127127
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1521 5331 151651729
Summa kortfristiga skulder3 3684 7945 2024 0883 685
Summa eget kapital och skulder3 5324 9695 4314 3593 812
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Stadium Solutions AB

Org.nr 556531-8390

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter