Proff

Stadium Sports Camp Ab (Svb)

Org.nr556521-6834
AdressNorra Promenaden 63, 602 38 Norrköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--0-0
Löner övriga--0-0
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning10 2869 4735 3321 71323 593
Avskrivningar och nedskrivningar−156−143−141−192−324
Summa rörelsekostnader−10 928−11 809−8 025−5 980−24 810
Rörelseresultat efter avskrivningar−642−2 336−2 692−4 268−1 218
Finansiella intäkter105882364
Finansiella kostnader−14−10−7−12−217
Resultat efter finansnetto−551−2 337−2 691−4 257−1 370
Resultat före skatt−1−5375470−845
Skatt på årets resultat00−400
Årets resultat−1−5375430−845

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000054
Materiella anläggningstillgångar492648661801968
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar4926486618011 023
Färdiga varor och handelsvaror07620143143
Kundfordringar171324580734
Kassa och bank2842755300
Summa omsättningstillgångar1 7834 2893 6574 8854 127
Summa tillgångar2 2744 9364 3175 6865 149
Summa fritt eget kapital35365733030
Summa eget kapital155156693150150
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1 5882 1507282982 250
Summa kortfristiga skulder2 1204 7803 6255 5364 999
Summa eget kapital och skulder2 2744 9364 3175 6865 149
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Stadium Sports Camp Ab (Svb)

Org.nr 556521-6834

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter