Proff

Stena Metal International AB

Org.nr556732-2895
AdressFiskhamnsgatan 8, 414 51 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 3603 8653 2143 3433 672
Löner övriga30 25723 68825 06924 21628 415
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning13 042 78613 754 9599 862 5367 173 9188 873 244
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−12 910 815−13 703 115−9 781 589−7 134 229−8 791 096
Rörelseresultat efter avskrivningar131 97151 84480 94739 68982 148
Finansiella intäkter72 75135 98324 47029 35619 204
Finansiella kostnader−58 341−52 718−36 406−17 553−21 471
Resultat efter finansnetto146 38135 10969 01151 49279 881
Resultat före skatt16 38215 109−14 06814 4871 109
Skatt på årets resultat−823−4 987−619200−1 109
Årets resultat15 55910 122−14 68714 6870

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00112855
Finansiella anläggningstillgångar3 2512 4942 2681 6261 426
Summa anläggningstillgångar3 2512 4962 2791 6541 481
Färdiga varor och handelsvaror140 300273 095284 660187 91656 969
Kundfordringar887 571957 268881 538459 761770 425
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar1 248 7641 436 6331 415 972803 210984 388
Summa tillgångar1 252 0151 439 1291 418 251804 864985 869
Summa fritt eget kapital25 68110 122014 6870
Summa eget kapital30 68115 1225 00019 6875 000
Summa avsättningar3 0812 3642 1501 5411 351
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder21 66212 4517 46810 88511 956
Summa kortfristiga skulder1 218 2531 421 6431 411 101783 636979 518
Summa eget kapital och skulder1 252 0151 439 1291 418 251804 864985 869
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Stena Metal International AB

Org.nr 556732-2895

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter