Proff
Proff

Super Dry Scandinavia AB

Org.nr556638-6784
AdressLilla Strandvägen 2, 444 31 Stenungsund

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

3 661

3 513

3 438

3 728

9 977

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−3 638

−3 481

−3 408

−3 708

−9 888

Rörelseresultat efter avskrivningar

23

32

30

20

89

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

−1

−5

−13

Resultat efter finansiella tillgångar

23

32

29

14

75

Resultat före skatt

23

32

28

14

76

Skatt på årets resultat

−7

−8

−7

−5

−19

Årets resultat

16

24

21

9

57

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

830

874

607

665

857

Kundfordringar

2 511

379

1 537

1 601

2 980

Kassa och bank

595

647

497

50

2

Summa omsättningstillgångar

4 397

2 250

3 692

3 522

4 094

Summa tillgångar

4 397

2 250

3 692

3 522

4 094

Summa fritt eget kapital

670

655

631

609

601

Summa eget kapital

775

760

736

714

706

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

616

1 108

616

1 959

206

Leverantörsskulder

2 559

62

2 058

576

2 867

Summa kortfristiga skulder

3 006

382

2 340

848

3 182

Summa eget kapital och skulder

4 397

2 250

3 692

3 522

4 094

Ladda ner gratis årsredovisning

Super Dry Scandinavia AB

Org.nr 556638-6784

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter