Proff
Proff

Swerock Aktiebolag

Org.nr556081-3031
AdressMargretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

1 378

1 416

2 355

2 296

2 000

Löner övriga

402 254

405 048

407 176

420 388

406 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

5 394 838

5 110 391

5 110 906

5 216 676

4 953 000

Avskrivningar och nedskrivningar

−172 871

−175 400

−169 859

−168 821

−160 000

Summa rörelsekostnader

−5 125 609

−4 853 605

−4 847 443

−4 912 211

−4 630 000

Rörelseresultat efter avskrivningar

269 229

256 786

263 463

304 465

323 000

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

4 698

7 676

4 041

5 035

3 000

Räntekostnader och liknande resultatposter

−18 272

−15 298

−14 300

−17 151

−8 000

Resultat efter finansiella tillgångar

254 860

249 164

253 204

292 349

316 000

Resultat före skatt

2 817

6 683

−5 968

−28 097

33 000

Skatt på årets resultat

−4 835

2 765

−2 255

1 486

−9 000

Årets resultat

−2 018

9 448

−8 223

−26 611

24 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

13 923

16 865

13 366

16 182

19 000

Materiella anläggningstillgångar

1 345 103

1 305 332

1 217 976

1 294 296

1 235 000

Finansiella anläggningstillgångar

144 627

142 321

142 598

59 833

49 000

Summa anläggningstillgångar

1 503 653

1 464 518

1 373 940

1 370 311

1 303 000

Färdiga varor och handelsvaror

417 674

391 688

388 242

313 122

233 000

Kundfordringar

372 967

366 484

332 249

351 349

431 000

Kassa och bank

0

4

22

77

0

Summa omsättningstillgångar

1 362 223

1 145 399

1 096 757

1 001 802

1 082 000

Summa tillgångar

2 865 876

2 609 917

2 470 697

2 372 113

2 385 000

Summa fritt eget kapital

103 783

105 801

96 353

104 576

131 000

Summa eget kapital

203 783

205 801

196 353

204 576

231 000

Summa avsättningar

156 256

153 752

165 748

153 322

141 000

Summa långfristiga skulder

635 011

205 545

214 533

280 224

294 000

Leverantörsskulder

301 704

329 767

356 340

280 509

371 000

Summa kortfristiga skulder

1 320 302

1 456 037

1 360 231

1 224 767

1 277 000

Summa eget kapital och skulder

2 865 876

2 609 917

2 470 697

2 372 113

2 385 000

Ladda ner gratis årsredovisning

Swerock Aktiebolag

Org.nr 556081-3031

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter