Proff

Tabergs Åkeri Aktiebolag

Org.nr556580-3672
Tabergs Åkeri är ett transportföretag som utför special-, maskin- och projekttransporter. Vi erbjuder en transport utifrån dina förutsättningar, det kan vara en enstaka transport, en komplett projektlösning eller ett avtal baserat på ditt transportbehov. Oavsett om du vill skicka en skogsmaskin till Värnamo, en hjullastare till Nordkap, ett lok till Roskilde, 17 x husmoduler till Lissabon eller alla dina maskiner kommande åren, då kan vi vara med och erbjuda dig en komplett transportlösning. Våra största marknader är Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och BeNeLux. I vår fordonspark med över 40st olika fordon har vi säkerligen rätt utrustning för din transport. Tabergs Åkeri satsar på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har kollektivavtal, är medlemmar i Sveriges Åkeriföretag samt är en del i initiativet Fair Transport. Vi arbetar löpande och systematiskt för att förbättra vår arbetsmiljö. Allt detta för att du som kund ska känna att du bokar en bra transport med bra villkor. Vårt kundlöfte till dig är kvalitet på ett hållbart sätt med kundens behov i fokus. Välkommen att kontakta oss.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning117 98583 13374 43672 88764 015
Avskrivningar och nedskrivningar−6 281−5 622−5 030−4 386−3 463
Summa rörelsekostnader−101 423−79 342−70 870−70 691−59 636
Rörelseresultat efter avskrivningar16 5623 7913 5662 1954 379
Utdelningar8 4620000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter100067
Räntekostnader och liknande resultatposter−781−790−804−800−1 012
Resultat efter finansiella tillgångar15 7913 0012 7621 4013 374
Resultat före skatt10 7912 0011 2621 401873
Skatt på årets resultat−2 284−500−351−402−344
Årets resultat8 5071 501911999529

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar35 49028 70029 51827 08225 599
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar35 49028 70029 51827 08225 599
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar21 29616 1049 26912 13910 478
Kassa och bank9 9771 1022 8041153
Summa omsättningstillgångar34 31220 28216 04915 78113 811
Summa tillgångar69 80248 98245 56742 86339 410
Summa fritt eget kapital17 2508 5516 8595 7564 566
Summa eget kapital19 02810 5219 0208 1087 109
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder17 75716 37017 93916 66314 697
Leverantörsskulder9 2066 9726 1667 8796 030
Summa kortfristiga skulder22 01716 09113 60814 59114 104
Summa eget kapital och skulder69 80248 98245 56742 86339 410
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Tabergs Åkeri Aktiebolag

Org.nr 556580-3672

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter