Proff
Konkurs inledd 2023-08-22

Takspecialisten i Mälardalen AB

Org.nr559213-7078
AdressSTORMBYVÄGEN 2-4, 163 55 Spånga

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2020-12
Startdatum

2019-08-01

Slutdatum

2020-12-31

LÖNER

2020-12
ValutakodSEK
Löner styrelse och VD-
Löner övriga-

RESULTATRÄKNING

2020-12
ValutakodSEK
Omsättning59 944
Avskrivningar och nedskrivningar−76
Summa rörelsekostnader−59 663
Rörelseresultat efter avskrivningar281
Föreslagen utdelning0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter76
Räntekostnader och liknande resultatposter−91
Resultat efter finansiella tillgångar266
Resultat före skatt266
Skatt på årets resultat−60
Årets resultat206

BALANSRÄKNING

2020-12
ValutakodSEK
Immateriella anläggningstilgångar0
Materiella anläggningstillgångar318
Finansiella anläggningstillgångar0
Summa anläggningstillgångar318
Färdiga varor och handelsvaror0
Kundfordringar2 835
Kassa och bank1 694
Summa omsättningstillgångar6 670
Summa tillgångar6 988
Summa fritt eget kapital206
Summa eget kapital256
Summa avsättningar0
Summa långfristiga skulder522
Leverantörsskulder918
Summa kortfristiga skulder6 210
Summa eget kapital och skulder6 988
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Takspecialisten i Mälardalen AB

Org.nr 559213-7078

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter