Proff

Tallbäcken Aktiebolag

Org.nr556378-7083
AdressBatterivägen 3 B, 432 32 Varberg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning01001002000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning16 46316 61116 40222 45617 809
Avskrivningar och nedskrivningar−96−93−91−79−72
Summa rörelsekostnader−15 750−16 515−16 344−21 906−17 757
Rörelseresultat efter avskrivningar712965955052
Finansiella intäkter00010
Finansiella kostnader−10−1−20
Resultat efter finansnetto712965854851
Resultat före skatt6129511850952
Skatt på årets resultat−133−28−36−117−24
Årets resultat479678239228

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar365461547557579
Finansiella anläggningstillgångar744744744744744
Summa anläggningstillgångar1 1091 2051 2911 3011 323
Färdiga varor och handelsvaror5050605829
Kundfordringar1 1131 8591 4451 1871 148
Kassa och bank2 6301 1708712 4091 143
Summa omsättningstillgångar4 4743 9673 8765 3783 814
Summa tillgångar5 5825 1725 1676 6795 138
Summa fritt eget kapital2 5172 1382 1712 2881 897
Summa eget kapital2 6372 2582 2912 4082 017
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1 1551 1901 0331 9121 306
Summa kortfristiga skulder2 6462 7142 6774 0112 901
Summa eget kapital och skulder5 5825 1725 1676 6795 138
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Tallbäcken Aktiebolag

Org.nr 556378-7083

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter