Proff
Proff

Topborn Holding AB

Org.nr556829-0547
AdressMariedalsgatan 5, 503 38 Borås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

-

0

0

0

Löner övriga

0

-

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

0

0

1

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−1

−2

−2

−19

−12

Rörelseresultat efter avskrivningar

−1

−2

−2

−19

−11

Utdelningar

8 800

8 800

1 000

378

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

21

8 406

1 028

378

6

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

−29

−18

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

20

8 376

1 008

359

−5

Resultat före skatt

20

8 812

1 008

378

6

Skatt på årets resultat

−4

0

0

0

0

Årets resultat

16

8 812

1 008

378

6

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

575

575

575

575

521

Summa anläggningstillgångar

575

575

575

575

521

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

76

77

220

66

181

Summa omsättningstillgångar

504

8 920

1 609

600

337

Summa tillgångar

1 079

9 495

2 183

1 175

859

Summa fritt eget kapital

42

8 826

1 015

384

7

Summa eget kapital

92

8 876

1 065

434

57

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

987

618

1 118

740

802

Summa eget kapital och skulder

1 079

9 495

2 183

1 175

859

Ladda ner gratis årsredovisning

Topborn Holding AB

Org.nr 556829-0547

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter