Proff
Proff

Torsta AB

Org.nr556892-2420
AdressÖsavägen 20, 836 72 Ås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

53 579

47 661

46 651

46 721

45 178

Avskrivningar och nedskrivningar

−722

−591

−334

−363

−694

Summa rörelsekostnader

−52 276

−47 126

−46 116

−46 661

−44 263

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 303

535

535

60

915

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

4

1

1

2

Räntekostnader och liknande resultatposter

−58

−50

−53

−38

−39

Resultat efter finansiella tillgångar

1 245

489

481

23

879

Resultat före skatt

719

194

12

43

888

Skatt på årets resultat

−150

−45

−8

−34

−341

Årets resultat

569

149

4

9

547

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

3 785

3 061

1 664

786

818

Finansiella anläggningstillgångar

365

323

288

283

255

Summa anläggningstillgångar

4 150

3 385

1 952

1 069

1 073

Färdiga varor och handelsvaror

1 778

2 138

2 051

1 767

1 724

Kundfordringar

718

2 101

1 589

3 633

3 179

Kassa och bank

6 903

5 051

3 129

4 001

2 948

Summa omsättningstillgångar

11 955

11 377

10 183

12 177

11 783

Summa tillgångar

16 104

14 762

12 135

13 246

12 855

Summa fritt eget kapital

2 783

2 213

2 064

2 061

2 052

Summa eget kapital

3 183

2 613

2 464

2 461

2 452

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

799

1 044

661

0

12

Leverantörsskulder

3 146

2 266

1 959

3 116

3 377

Summa kortfristiga skulder

10 604

10 112

8 312

10 558

10 143

Summa eget kapital och skulder

16 104

14 762

12 135

13 246

12 855

Ladda ner gratis årsredovisning

Torsta AB

Org.nr 556892-2420

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter