Proff
Proff

Triopart International AB

Org.nr556569-3743
AdressGöstakrog 4, 661 93 Säffle

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

20 195

17 058

12 227

11 732

11 822

Avskrivningar och nedskrivningar

−426

−462

−228

−165

−96

Summa rörelsekostnader

−19 176

−16 637

−11 943

−11 656

−11 391

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 019

421

284

76

431

Utdelningar

306

204

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

15

1

−197

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−174

−186

−119

−113

−78

Resultat efter finansiella tillgångar

853

251

168

−284

353

Resultat före skatt

643

250

168

−59

204

Skatt på årets resultat

−142

−55

−38

−43

−47

Årets resultat

501

195

130

−102

157

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

1 691

1 937

183

0

0

Materiella anläggningstillgångar

2 187

2 197

2 388

2 518

702

Finansiella anläggningstillgångar

35

10

10

160

510

Summa anläggningstillgångar

3 914

4 144

2 581

2 678

1 212

Färdiga varor och handelsvaror

2 981

2 484

1 464

1 318

1 239

Kundfordringar

1 407

937

1 424

885

1 141

Kassa och bank

27

20

5

61

3

Summa omsättningstillgångar

4 545

3 550

3 228

2 474

2 866

Summa tillgångar

8 459

7 694

5 809

5 152

4 078

Summa fritt eget kapital

998

701

505

376

477

Summa eget kapital

1 101

804

608

479

580

Summa avsättningar

198

50

50

118

115

Summa långfristiga skulder

2 677

3 742

2 562

1 904

629

Leverantörsskulder

1 989

1 781

1 393

1 542

50

Summa kortfristiga skulder

4 272

3 099

2 588

2 651

2 528

Summa eget kapital och skulder

8 459

7 694

5 809

5 152

4 078

Ladda ner gratis årsredovisning

Triopart International AB

Org.nr 556569-3743

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter