Proff

Västtrafik AB

Org.nr556558-5873
AdressStationsgatan 3, 541 30 Skövde

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 2163 2143 16502 437
Löner övriga224 324216 737206 630184 747181 183

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning10 778 1329 835 7969 574 1379 721 3699 124 341
Avskrivningar och nedskrivningar−281 000−283 391−291 849−293 510−340 830
Summa rörelsekostnader−10 629 257−9 836 372−9 594 226−9 614 809−9 367 571
Rörelseresultat efter avskrivningar148 875−576−20 088106 560−243 230
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter553661592585522
Räntekostnader och liknande resultatposter−44−85−203−111−8 506
Resultat efter finansiella tillgångar149 3840−19 700107 034−251 214
Resultat före skatt0000−162 214
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat0000−162 214

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar95 15993 34396 49991 29293 171
Materiella anläggningstillgångar3 627 3163 691 5354 047 7324 064 7785 035 002
Finansiella anläggningstillgångar36 52736 54036 54036 644497
Summa anläggningstillgångar3 759 0023 821 4184 180 7704 192 7145 128 670
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar262 079143 202220 989222 154211 705
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar2 050 7661 540 0291 340 9741 428 296826 463
Summa tillgångar5 809 7685 361 4475 521 7445 621 0105 955 133
Summa fritt eget kapital2 043 6542 046 1022 042 9462 045 5792 100 168
Summa eget kapital2 339 4452 339 4452 339 4452 339 4452 339 445
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder475 690477 227500 062630 9881 245 637
Leverantörsskulder817 422675 982734 238655 001743 864
Summa kortfristiga skulder2 253 5391 953 0652 090 5272 039 1671 865 675
Summa eget kapital och skulder5 809 7685 361 4475 521 7445 621 0105 955 133
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Västtrafik AB

Org.nr 556558-5873

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter