Proff
Proff

Valencia''s Krog och Pizzeria i Falkenberg AB

Org.nr556933-3098
AdressIndustrivägen 1, 311 32 Falkenberg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-07-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2022-122021-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

5 584

7 687

5 795

5 917

5 224

Avskrivningar och nedskrivningar

−95

−182

−171

−180

−175

Summa rörelsekostnader

−4 992

−7 290

−5 450

−5 689

−4 943

Rörelseresultat efter avskrivningar

592

397

345

228

281

Utdelningar

480

420

210

50

159

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

50

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−34

−70

−46

−53

−58

Resultat efter finansiella tillgångar

558

328

349

126

223

Resultat före skatt

602

545

266

81

167

Skatt på årets resultat

−125

−127

−54

−29

−37

Årets resultat

477

418

212

52

130

BALANSRÄKNING

2022-122021-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

711

806

989

1 082

1 476

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

220

0

0

Summa anläggningstillgångar

711

806

1 209

1 082

1 476

Färdiga varor och handelsvaror

22

23

22

34

19

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

374

309

157

36

201

Summa omsättningstillgångar

1 116

1 036

461

384

307

Summa tillgångar

1 827

1 843

1 669

1 466

1 783

Summa fritt eget kapital

481

423

215

53

160

Summa eget kapital

531

473

265

103

210

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

494

625

564

692

1 005

Leverantörsskulder

227

228

189

138

164

Summa kortfristiga skulder

803

744

622

536

477

Summa eget kapital och skulder

1 827

1 843

1 669

1 466

1 783

Ladda ner gratis årsredovisning

Valencia''s Krog och Pizzeria i Falkenberg AB

Org.nr 556933-3098

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter