Proff

Vimyren Skog & Markkonsult AB

Org.nr559069-8428
AdressVimyren 408, 655 96 Väse

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 3177081 4051 6591 046
Avskrivningar och nedskrivningar−25−25−47−47−41
Summa rörelsekostnader−2 887−534−1 247−1 411−912
Rörelseresultat efter avskrivningar429174158248135
Föreslagen utdelning300100100150100
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter00−2−4−6
Resultat efter finansiella tillgångar429174156243129
Resultat före skatt447124158193135
Skatt på årets resultat−95−26−35−43−31
Årets resultat35298123150104

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar59844693140
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar59844693140
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar374170305292270
Kassa och bank4231728785135
Summa omsättningstillgångar853342418447430
Summa tillgångar912426464540570
Summa fritt eget kapital379127129156107
Summa eget kapital429177179206157
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder0001347
Leverantörsskulder2495146
Summa kortfristiga skulder31967152187282
Summa eget kapital och skulder912426464540570
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Vimyren Skog & Markkonsult AB

Org.nr 559069-8428

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter